كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) عباس حاتمي خوشمردان

عباس حاتمي خوشمردان
[ شناسنامه ]
به يك سخنگوي خوب نيازمنديم ...... جمعه 88/8/8
زيارت ...... جمعه 88/8/8
باب شدن پرتاب كفش ...... شنبه 88/8/2
ويروس هاي عجيب ...... جمعه 88/8/1
مشاع يعني همه چيز، همه چيز يعني مشاع ...... جمعه 88/8/1
مير حسين خود كشي كرد ...... جمعه 88/8/1
دانشگاه شاهد ...... پنج شنبه 88/7/23
كنكور ...... پنج شنبه 88/7/16
هزار خان گزينش ...... يكشنبه 88/7/5
كنكوري آپانديسي 2 ...... دوشنبه 88/6/16
كنكوري آپانديسي 1 ...... يكشنبه 88/6/15
اين عكس و ...... سه شنبه 88/6/10
جهان، سلام!! ...... يكشنبه 88/6/8
<      1   2   3   4   5      
  ==>   ليست غير آرشيوي ها